RNPM: un instrument util pentru verificarea situației juridice a unei firme sau a unui bun mobil

0 Shares
0
0
0

Timp de mai mulți ani, problema priorității ipotecilor asupra bunurilor mobile și a altor instrumente financiare a provocat probleme în România. Un pas pentru a rezolva această problemă a fost adoptarea și punerea în aplicare a Legii 297.

În conformitate cu articolul 1 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 297/2018, Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un sistem electronic național pentru înregistrarea priorităților în caz de executare silită și pentru publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege. RNPM taxă este sistemul legal de publicitate pentru ipotecile mobiliare, garanțiile specifice, creanțele securitizate și obligațiunile ipotecare.

Orice creditor ipotecar care, pentru a obține un rang prioritar, dorește să facă publică existența unei ipoteci asupra unui bun mobil, în conformitate cu prevederile Codului civil român, trebuie să depună o notificare de ipotecă pe suport de hârtie sau în format electronic (document TED) și să o trimită, împreună cu taxa aferentă, unui operator autorizat al Registrului, pentru a fi înscrisă în Registru.

Ce este RNPM?

Registrul Național de Publicitate Mobiliară reprezintă un sistem de evidență a garanțiilor publicitare și mobiliare, structurat pe bunuri și pe persoane, având ca Autoritate de Supraveghere Ministerul Justiției. RNPM garantează îndeplinirea unei obligații comerciale sau civile născută din contractele încheiate între persoane juridice sau fizice.

Cu alte cuvinte, RNPM reprezintă un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate care asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege precum și publicarea operațiunilor juridice prevăzute de lege. Dacă ești interesat de RNPM taxă citește mai departe.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, în conformitate cu prevederile Codului Civil, trebuie să completeze un formular pentru obținerea unei autorizații de ipotecă, pe suport de hârtie sau online și să îl depună, respectiv să îl trimită unui operator/agent autorizat de Registru achitând o RNPM taxă prevăzută de lege și onorariul aferent.

RNPM asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile și tranzacțiile cu valori mobiliare asimilate ipotecilor, alte drepturi prevăzute de lege, operațiuni juridice și de publicitate prevăzute de lege, pentru acte juridice precum:

 • Contracte de garanție, contracte de închiriere, consignație, vânzare-cumpărare, taxe agricole;
 • Asiguratori de sechestru;
 • Înregistrări în legătură cu operațiunile de finanțe publice;

Înregistrări în legătură cu diverse bunuri

 • Vehicule;
 • Agricultură, altele decât vehiculele cu motor;
 • Creanțe;
 • Conturi bancare;
 • Acțiuni/titluri de valoare/alte instrumente financiare;
 • polițe de asigurare;
 • Universalitate (acțiuni, fond de comerț sau alte universalități similare);
 • Echipamente/instalații/alte active concepute pentru a servi la funcționarea unei întreprinderi;
 • Păduri care urmează să fie tăiate;
 • Minerale care urmează să fie extrase;
 • Culturi generale și culturi care urmează să fie recoltate;
 • Animale, etc.

RNPM – ce funcții are?

Publicarea ipotecii mobiliare și stabilirea priorității față de creditorii ulteriori.

În conformitate cu 20 alin (1) din Codul civil, “Rangul ipotecilor perfecte se stabilește după ordinea înscrierii sau a perfecționării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege”.

Art. 2409 alin (2) din Codul civil prevede că ” Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea lor în arhivă dacă legea nu prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, ordonând o prezumție care nu poate fi contestată prin probe contrare menționează următorul lucru: “creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoștință despre existența tuturor ipotecilor care au fost înregistrate anterior asupra aceluiași bun. Probele contrare nu sunt admisibile”.

Avertizarea potențialilor creditori cu privire la contractul de ipotecă încheiat anterior.

RNPM – ce rol are?

Rolul RNPM este acela de a proteja creditorii care au constituit ipoteci mobiliare înregistrate în registru; înregistrarea în registru oferă creditorului ipotecar dreptul de a-și putea recupera creanța prin executarea silită a bunului ipotecat de către debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea registrului oferă creditorilor date exacte prin care aceștia pot evalua riscul unei tranzacții care va fi încheiată cu un debitor.

O căutare în RNPM le oferă creditorilor – băncile sau alte instituții care oferă credite – informații despre garanțiile mobiliare oferite de un debitor pentru obținerea unui credit. Mai mult, tot în RNPM, un potențial cumpărător poate afla informații cu privire la ipotecile constituite asupra unui bun pe care dorește să îl achiziționeze (utilaje, mașini, stocuri de marfă).

RNPM – cum se realizează o căutare?

Baza de date RNPM este accesibilă online și se poate consulta timp de 24 de ore, gratuit, de către o persoană fizică sau juridică interesată. Pentru a vizualiza datele dorite în RNPM nu este necesară obținerea unor avize din partea instituțiilor statului. Oricine poate vizualiza informațiile dorite în portalul RNPM. Informațiile cu privire la avize sunt grupate în funcție de tipul acestora: avize de fiducie, avize de ipotecă mobiliară, etc.

Fiecare aviz în parte are o pagină specifică iar cei care doresc să afle mai multe informații va introduce criteriile de căutare. Important de știut: atunci când faci o căutare nu folosi diacritice pentru ca baza de date să returneze rezultatele dorite. Atunci când soliciți o garanție mobiliară unui client, cu ajutorul RNPM vei ști dacă bunul respectiv este liber sau care este ordinea priorității tale pentru această garanție.

Accesul la RNPM

Pentru a vizualiza informațiile conținute în autorizațiile de înregistrare înscrise în registru, accesul este gratuit; orice persoană poate efectua o căutare în RNPM și poate vizualiza informațiile corespunzătoare categoriei autorizațiilor respective fără a plăti vreo taxă sau a obține o autorizație prealabilă de acces.

Înregistrarea în RNPM a permiselor de înregistrare se face numai de către operatorii autorizați și împuterniciții acestora.

Care sunt beneficiile și avantajele înscrierii în RNPM?

De obicei, creditorul impune mai multe condiții beneficiarului împrumutului, respectiv debitorului. Unele din aceste condiții se referă întotdeauna la siguranța creditorului, la faptul că nu există niciun alt creditor care să aibă vreun drept asupra acelui bun afectat garanției și siguranța că nici unui viitor creditor nu i se vor acorda drepturi mai extinse asupra bunului afectat garanției.

Un alt avantaj este acela de a avea prioritate față de alți creditori, inclusiv bugetele locale și cele de stat.

0 Shares
You May Also Like